gekapt.nl

De laatste update van deze website was op 30 juli 2022.

In het kort

De gemeente Leiden gaat acht bomen aan de Lammenschansweg kappen. Deze bomen worden illegaal gekapt omdat er niet is gekeken naar de huidige regels. Ook zijn omwonenden vorig jaar verkeerd geïnformeerd.

Deze bomen moeten en kunnen behouden blijven. Er zijn al zo weinig bomen in ons land. Elke boom telt!

Foto van de bomen

Vraag & Antwoord

Waar staan de bomen precies, en waarom worden ze gekapt?

De bomen staan op de Lammenschansweg, bij het nieuwe Ananas-gebouw. Dit gebouw staat tussen het spoorviaduct en het tankstation.

Zes van de bomen staan nabij het viaduct. Deze worden gekapt voor de bouw van een nieuw fietspad. Deze bomen staan afgebeeld op de foto hierboven.

Eén boom staat op een nieuw te bouwen inrit voor auto's vanaf de Lammenschansweg naar de parallelweg.

Één boom staat bij de kruising met de Perzikweg.

Kaart met daarop aangegeven de locaties van de bomenkap
Locatie op kaart (Kaartweergave Openstreetmap)

Waarom is er sprake van een illegale bomenkap?

Om bomen te kappen is een vergunning nodig. Er is een vergunning ingediend (inmiddels twee keer), maar bij deze vergunningen is er niet gekeken naar de regels die nu gelden voor het kappen van bomen. Er is gekeken naar de oude regels. Volgens de huidige regels mogen drie van de acht bomen alleen gekapt worden als er sprake is van een groot maatschappelijk belang. Deze bomen kunnen alleen gekapt worden met een raad- of collegebesluit. Dit is er niet voor deze bomen.


Waarom zijn omwonenden verkeerd geïnformeerd?

Vorig jaar is er een presentatie gehouden. Deze presentatie ging over hoe dit gebied eruit komt te zien (concept openbare ruimte). Een van de aanwezigen vroeg of er bomen zouden verdwijnen. Dit werd ontkend.

Je kan dit specifieke fragment hier bekijken.
(video/mp4-bestand van 1,2MB)

De presentatie in zijn geheel kun je vinden op YouTube.


Waarom heet deze website 'gekapt' als de bomen er nog staan?

Als we nu niet ingrijpen zijn deze bomen straks: gekapt.


Wat is het doel van deze website?

Met deze website hoop ik een breder publiek te informeren over de kap van deze bomen, en aan te zetten tot actie: behoud deze bomen!

De vergunningsaanvragen-sectie van het stadskrantje is ook niet bepaald de meest sexy sectie, maar dit is wel de enige plek waar je over dit soort zaken wordt geïnformeerd.


Zelf de vergunningsdocumenten inzien?

De vergunningsdocumenten mag ik voor zover ik weet niet direct op deze website plaatsen. Je kan deze wel zelf opvragen bij de gemeente. Gebruik hiervoor het algemene contactformulier van de gemeente Leiden. Je kan ook met 14-071 bellen.

Kopieer dit vergunningsnummer in je bericht: Mangoweg, kappen 8 bomen t.h.v. nieuwbouw de Ananas, 4-7-22, Z/22/3409025


Verzoek aan de gemeente: behoud deze bomen!

Het kappen van deze bomen is voor een nieuwe auto-inrit en een fietspad naar een industrieterrein. Dit kan vast opgeschoven gebouwd worden op een plek waar nu géén bomen staan. Bomen (en natuur) in Nederland staan onder gigantische druk en er is nauwelijks ruimte voor. Laat deze bomen staan!

Wat kan ik doen?

Stuur een mailtje naar de wethouder Beheer Openbare Ruimte, de heer Ashley North (GroenLinks). Hierin kan je bijvoorbeeld vragen wat waarom de bomen omgezaagd moeten worden. Een e-mail kun je sturen naar: a.north@leiden.nl. Je kan je eigen woorden gebruiken, of onderstaand voorbeeld kopiëren:

Geachte heer North,

De gemeente Leiden gaat acht bomen aan de Lammenschansweg kappen. Deze bomen worden illegaal gekapt omdat er niet is gekeken naar de huidige regels. Ook zijn omwonenden vorig jaar verkeerd geïnformeerd. Zou u zich willen inzetten om deze bomen te behouden? Meer informatie over de bomenkap staat op: gekapt.nl

Ik hoor graag van u.

Vriendelijke groet,

 

Tijdlijn

Andere organisaties en in de buurt

Bedankt!

Als je tot hier bent gekomen heb je het einde van deze website bereikt. Bedankt voor het (gedeeltelijk) lezen ervan. Hopelijk heb je er iets aan gehad, vergeet niet de wethouder een berichtje te sturen! Als je nog vragen of opmerkingen hebt kun je die sturen naar info@gekapt.nl.

Vriendelijke groet,
Jaap